.


Thay thủy tinh thể lần 2

Message 0971.003.9030962.546.541 Mẹ tôi năm nay 65 tuổi bị đục thủy tinh thể và mộng thịt một … Chào bạn,